Esther in de Heraut tijdens haar bezoek aan Nederland:

0209109_DSC8027.JPG
Esther Onna met haar zoon Chikondi. Foto: John Hofman.

Esther van Onna was weer even in haar geboorteplaats

“Het moest wel meer zijn dan alleen de liefde”

Bleiswijk – Zo af en toe komt ze weer even naar haar zo vertrouwde Bleiswijk waar ze 47 jaar geleden werd geboren. Esther van Onna, destijds psychiatrisch verpleegkundige bij Parnassia, die nu alweer vanaf 2013 samen met haar man de Stichting Baobab Kids in Malawi leidt. Na vijf weken bij haar moeder te hebben gelogeerd, vertrok ze op vrijdag 10 september weer naar Malawi, waar ze verder gaat met haar mooie en dankbare werk.

John Hofman

Sinds 2008 deed ze al vrijwilligerswerk in een weeshuis in Zuid-Afrika en daar ontmoette ze haar huidige man. “Ik was toen 32 jaar. Hij kwam uit Malawi en het klikte meteen tussen ons. In 2009 ben ik in Malawi gaan kijken. Het is een betrekkelijk klein land, ingekapseld tussen onder meer Tanzania en Mozambique. Mijn wens was om daar een eigen stichting op te richten, door kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar uit arme gezinnen op te vangen en ze kleuteronderwijs te geven plus twee maaltijden per dag”, vertelt ze op een zonnige dag in de achtertuin van moeder. “Ik wilde hun levensomstandigheden en toekomstverwachting verbeteren en tot nu toe lukt dat, mede dankzij giften en steun die ik vanuit Nederland krijg. In het allereerste begin kreeg ik van familie en kennissen financiële steun, alsook van de toenmalige Plantenkwekerij van Leo Ammerlaan. Ik had mijn hart verloren aan de Afrikaanse cultuur, maar heb mij destijds wel afgevraagd: kan ik daar wel gaan wonen? Dat besluit heb ik niet zo maar genomen. Het moest voor mij wel meer zijn dan alleen de liefde voor mijn toekomstige partner.”

Project Daycare

In 2014 startte Esther haar eerste onderdeel van het project de Daycare. “Heel veel kinderen in arme gezinnen krijgen niet elke dag eten en daarom vangen wij ze vijf dagen per week tussen 07.30 en 14.00 uur op. Daarna gaan ze weer naar hun ouders. Als basis geven wij ze kleuteronderwijs. Ik heb daarvoor ook enkele betaalde krachten in dienst. Daarna gaan de kinderen naar een overheidsschool, maar denk niet dat het dezelfde situatie is als in Nederland. Ze zitten daar vaak met tachtig (!) kinderen in één klas.” Naast haar project is er in 2018 een revalidatiecentrum gebouwd voor kinderen met een beperking. Esther zet zich al die jaren voor 100% in. Ze is ook van mening dat ze, met de financiële steun die ze krijgt, heel serieus moet omgaan en degenen die geld geven aan haar stichting, ook moeten kunnen zien waar hun geld aan wordt besteed. Ze heeft inmiddels een heel netwerk opgebouwd maar er is heel veel geld nodig. “Er zijn meerdere mensen die een stichting beginnen, maar daarna blijft het vaak wazig wat er met de donaties gebeurt”, zegt ze. Onder haar stichting valt ook een soort ‘medische’ kliniek, waar in eerste instantie handelingen worden verricht zoals bloeddruk e.d. meten en een eerste diagnose wordt gesteld om de mensen daarna door te verwijzen naar het ziekenhuis. Haar man heeft het hele bouwproces voor wat betreft de gebouwen gedaan en begeleidt en verzorgt zelf het onderhoud. Esther stuurt in feite alles aan als een soort manager.

Doneren

Het echtpaar heeft zelf één kind, zoon Chikondi (8) wat ‘liefde’ betekent en die nu voor de vierde keer in Nederland was.
Esther: “Hij heeft nu voor het eerst zijn verjaardag bij oma in Nederland gevierd”. Ze verlangt ernaar om weer terug te gaan naar Malawi en haar man weer te zien, maar vooral om weer hard aan het werk te gaan. We hebben kunnen constateren dat ze geweldig goed werk verricht voor haar medemens in een ver land. Alles liet ze destijds hier achter: een eigen woning, een goede baan, familie en vriendenkring en tot nu toe heeft ze iets moois weten te realiseren: haar eigen stichting Baobab Kids. Ze is heel dankbaar voor de financiële steun uit Nederland van onder meer kerk en particulieren, maar het blijft altijd wat onzeker of er voldoende binnen blijft komen.
“Het mooiste is als mensen donateur worden en een bepaald bedrag per maand of per jaar doneren. Dan heb je een basisinkomen om de stichting in stand te kunnen houden”, zegt ze eerlijk. Daarom doet zij, bij haar terugkeer naar Malawi vriendelijk een oproep haar stichting te steunen. Dat kan door bijvoorbeeld een vaste bijdrage te geven, waardoor ze een begroting voor de komende tijd kan maken, maar elke euro is uiteraard welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL03 RABO 0160 355 745 ten name van Stichting Baobab Kids Malawi. Op de website www.baobabkids.nl vindt u meer informatie.