DAGOPVANG EN REVALIDATIECENTRUM

Stichting Baobab Kids heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen  in Machinjiri, Blantyre, in het zuiden van Malawi. Om dit te bereiken is een Dagopvangcentrum opgezet waar deze kinderen worden opgevangen, kleuteronderwijs krijgen en twee maal per dag een maaltijd kunnen nuttigen. De maximale capaciteit van het Dagopvangcentrum bedraagt 40 plaatsen.

Op 14 april 2018 is het nieuwe revalidatiecentrum “Baobab Kids” feestelijk geopend. Dagelijks kunnen maximaal 15 kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking een beroep doen op behandeling,een maaltijd, medicatie en activiteiten. In het reguliere systeem vallen deze kinderen nagenoeg buiten de boot. Het project is voorzien van een door UCN geschonken toiletgebouw voor jongens en meisjes.

OVER DE STICHTING

Stichting Baobab Kids is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zorgt voor de ondersteuning van het Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum. Zij voorziet beide centra van financiële ondersteuning en advies. Het doel is het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen. Een respectvolle samenwerking met de lokale gemeenschap staat hierbij voorop.

Stichting Baobab Kids streeft naar een stabiele financiële positie zodat de continuïteit van de dagopvang en revalidatie langdurig kan worden gewaarborgd. 

Beleidsplan

projectlocatie

Wij zijn werkzaam in Machinjiri, Blantyre, gelegen in het zuiden van Malawi.