OVER DE STICHTING

Stichting Baobab Kids is een kleine vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk die zorgt voor de ondersteuning van het Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum. Zij voorziet beide centra van financiële ondersteuning en advies. Het doel is het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen. Een respectvolle samenwerking met de lokale gemeenschap staat hierbij voorop.

Stichting Baobab Kids streeft naar een stabiele financiële positie zodat de continuïteit van de dagopvang en revalidatie langdurig kan worden gewaarborgd. 

Beleidsplan

projectlocatie

Wij zijn werkzaam in Machinjiri, Blantyre, gelegen in het zuiden van Malawi.