WELKOM OP DE WEBSITE VAN STICHTING BAOBAB KIDS

Dagopvangcentrum en Revalidatiecentrum in Malawi

Stichting Baobab Kids heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstverwachtingen van kwetsbare kinderen in het zuiden van Malawi.

Om dit te bereiken is een Dagopvangcentrum opgezet waar deze kinderen worden opgevangen, kleuteronderwijs krijgen en twee maal per dag een maaltijd kunnen nuttigen. Daarnaast is in april 2018 een Revalidatiecenrum geopend waar kinderen met een lichamelijke en-of geestelijke beperking terecht kunnen voor behandeling, medicatie en activiteiten. 

LEES MEER

 

STEUN STICHTING BAOBAB KIDS

Het geld dat nodig is voor de exploitatie van het Dagopvangcentrum en het Revalidatiecentrum wordt opgebracht via donaties, sponsoring, schenkingen, inzamelingsacties en dergelijke. Stichting Baobab Kids zet in op een langdurige exploitatie van de beide centra waardoor steeds meer kinderen uit het straatarme Malawi toekomstperspectief kunnen krijgen. Voor de instandhouding van het Dagopvangcentrum en het Revalidatiecentrum is veel geld nodig.

U kunt ons helpen door uw donatie over te maken.

DONEER