Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen

klik hier

Dit gaat over 2020. Alle latere jaarverslagen, zowel financieel als wat betreft de activiteiten kunt u vinden onderaan de homepage bij jaarverslagen.

Wij publiceren  de jaarverslagen volgens de regels om een ANBI te kunnen blijven.