EXTRA VOORZIENINGEN

Op het project hebben wij drie gebouwen staan die in gebruik zijn als toilet.
Één toiletgebouw wordt in gebruik genomen door de dagopvang en één toiletgebouw is voor het revalidatiecentrum. En er is een toiletgebouw voor het geval dat er geen water is. Verder hebben we zonnepanelen laten plaatsen omdat de stroom nogal eens uitviel en we daar niet afhankelijk willen zijn. Hetzelfde geldt voor de watervoorziening, die was ook niet erg betrouwbaar. We hebben een waterpomp met een reservoir kunnen laten plaatsen.