Noodweer in Malawi

Zoals u op het nieuws heeft kunnen zien is er sprake van een noodsituatie in Malawi en omgeving. Zware regenval heeft in het zuiden overstromingen veroorzaakt. Er is sprake van een nationale ramp. In Malawi zijn tot nu toe 56 doden te betreuren. Veel kwalitatief slechte huisjes zijn ingestort en weggespoeld, sommige staan nog gedeeltelijk overeind. Dit is ook het geval van huisjes van werknemers en van de ouders van kinderen die de daycare bezoeken. We willen hen helpen om nieuwe huisjes te bouwen, dit keer van goede stenen en gevoegd met cement zodat ze bij een volgende periode van noodweer blijven staan. Wij kunnen uw financiële steun daarvoor heel goed gebruiken. Als u bij uw gift vermeld: tnv noodhulp 2019, dan weten wij waarvoor deze gift specifiek is bestemd en zullen wij de volledige gift besteden aan noodhulp.