Nieuws over het vierde kwartaal van 2019

Situatie in Malawi

Eind november 2019 is het regenseizoen van start gegaan. Veel mensen hebben in december mais gepoot en kunstmest gebruikt dus we duimen dat het een goed regenseizoen zal worden, zonder overstromingen en met voldoende regen om de oogst te laten slagen. Tot op heden gaat het goed en groeit de mais flink.Politiek gezien is er nog veel onrust, het verloopt meer op de achtergrond. We wachten al vanaf augustus op de uitslag van een rechtszaak over de verkiezingsuitslag. Die verwachten we nu februari 2020, geduld is een schone zaak.De prijzen zijn momenteel grotendeels stabiel, opvallend is wel dat de benzine erg duur is dus daar mopperen veel mensen over. De prijzen van rijbewijzen en paspoorten zijn per 1 januari 2020 verhoogd naar 2 of 3 zoveel als in eind december dus voor vele Malawianen niet meer te betalen.

Wist u dat

Er in 2020 geen Plantise (voorheen Leo Ammerlaanloop) kassenloop is en dus geen kidsplein met de roze caravan van Leuk & Zo en geen schminken door Hebbes partyschminck voor onze stichting? Dit komt doordat de Europese Commissie aan het virus ToBRFV een Quarantaine (Q)status heeft toegekend. Als het virus wordt aangetroffen moet de hele teelt vernietigd worden en dat risico is te groot. Hygiënemaatregelen zijn binnen Plantise aangescherpt om de kans op besmetting en verspreiding van het virus te verkleinen. Hierdoor is het onmogelijk om de Plantise Kassenloop op een verantwoorde manier te organiseren.Voor ons een gemis aan inkomsten maar natuurlijk begrijpen we de noodzaak van dit besluit en zijn we dankbaar voor alle keren dat Stichting Baobab Kids als één van de goede doelen werd gekozen.

Day care

De nieuwe kinderen zijn serieus met het leren en pikken dingen snel op. De juffrouw van de oudste kinderen geeft aan dat dit de eerste groep is die zo snel leert. Voor de kerstvakantie hadden we een ochtend georganiseerd voor de ouders om te kijken en te luisteren naar wat hun kinderen de afgelopen periode hadden geleerd. Ik kan niet altijd in de klas aanwezig zijn, maar ik was er best een beetje ontroerd van dat sommige kinderen die ik in augustus nog thuis had bezocht in slechte leefomstandigheden, al goed de kleuren/vormen zag benoemen, 1 t/m 10 op het bord konden schrijven en al diverse letters konden benoemen. Echt mooi om te zien hoe hard ze gegroeid zijn in een kleine drie maanden. Met deze kerst ochtend hadden we de kinderen en medewerkers verrast met een lekker kerstontbijt: een boterham met pindakaas, een gekookt eitje, kop thee en een appel. Die laatste was voor velen een nieuwe ervaring omdat appels voor veel mensen te duur zijn, dus duidelijk gemaakt dat ze de pitten en het klokhuis beter niet op konden eten en er werd goed geluisterd want later vonden we deze op hun bord.

Na het ontbijt en de presentatie van de kinderen, deelden we onze maandelijkse zeep en bodylotion uit. Dit is nodig want de hygiëne van veel kinderen laat nog te wensen over. Vaak zijn er kinderen die met vuile kleding en ongewassen op school komen.  We hebben nogmaals met de ouders besproken dat we wel verwachten dat kinderen gewassen op school komen en dan wordt er gezegd dat er geen geld is om een stukje zeep te kopen om de kleding te wassen wat heel schrijnend is want dat kost 10 eurocent.

In november is juffrouw Ethel bevallen van een zoon, dus we moeten Ethel hierdoor een paar maanden missen.  Gelukkig hebben we tijdelijk vervanging van een oude juf die vakantie heeft van haar school, dus dat komt mooi uit en verder zetten de vrijwilligsters hun beste beentje voor om zo met elkaar de daycare draaiende te houden

Kliniek De maandelijkse kliniek is steeds weer hard nodig, we zien tussen de 80-100 patiënten. Momenteel is het regenseizoen weer in volle gang, dus we hebben weer meer malaria patiënten. Gelukkig hebben we de mogelijkheden om ze hierop te testen en de juiste medicatie te geven. We hebben wat wisseling in sponsoring gehad voor wat betreft de betaling van de medicatie en zeep die we in de kliniek verkopen voor een gereduceerde prijs. De kliniek werd financieel gesponsord door de supportgroep Bergambacht. Doordat verpleegkundige Margreet, die door hun gesponsord werd, en haar gezin naar Nederland zijn geëmigreerd, houdt de sponsoring voor de kliniek helaas op. Gelukkig is dokter Liz die ons drie jaar heeft geholpen met de klinieken bereid om de medicatie en zeep maandelijks te bekostigen. Hier zijn wij erg dankbaar voor want de kliniek blijft een belangrijke activiteit in het gebied. Tevens wil ik alle sponsors van de supportgroep Bergambacht bedanken voor alle jaren dat zij de klinieken in verschillende dorpen hebben ondersteunt het was zeer waardevol en veel zieke mensen zijn geholpen .

Revalidatiecentrum

Het revalidatiecentrum blijft goed draaien. We krijgen nog steeds nieuwe cliënten aangemeld en de drie werknemers in het revalidatiecentrum blijven enthousiast hun werkzaamheden uitvoeren. Met verdriet in ons hart hebben we een paar weken geleden afscheid genomen van een kindje wat vanaf het begin al bij ons kwam, zijn naam was Overtone, 5 jaar jong en een blij en actief mannetje. Wat de oorzaak is van zijn dood komen we niet achter, maar het verdriet is groot voor zijn moeder die altijd actief en betrokken met hem bezig was.

Voor de kerstvakantie begon hebben we een teammiddag gehouden met het personeel en daarin 2019 besproken en wat met name naar voren kwam dat werknemers tevreden en blij zijn dat ze voor ons mogen en kunnen werken. Ze mopperen nog weleens over hun kleine salaris, maar doordat we ze andere faciliteiten aanbieden zoals dagelijks ontbijt en lunch blijven ze toch graag voor ons werken. Boodschappen zijn immers de laatste jaren flink veel duurder geworden. Ze voelen het als een familie dus dat doet ons goed om te horen dat werknemers het naar hun zin hebben.

Vervolg “nieuwe gezinsleden

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de drie broers die we onder onze hoede hebben genomen. De oudste twee krijgen bijles en we proberen ze op een lagere school te plaatsen. De schoolleiding werkt tot nu toe nog niet goed mee.De jongste is bij ons in huis, zou de weekenden door familie opgevangen worden maar dat loopt niet volgens afspraken die gemaakt zijn. Hopelijk gaat dit in de toekomst beter.

Tot slot

Ik wil eenieder bedanken voor het ondersteunen van onze stichting in 2019. Het klinkt cliché maar het is de realiteit: zonder uw steun zouden we niet kunnen draaien en deze kinderen geen goede start kunnen geven in voeding, onderwijs en fysiotherapie. Onze dank is groot en wij hopen in dat u ons ook in 2020 weer zal volgen en financieel zal blijven steunen. Mocht u nog suggesties hebben wat betreft sponsoring, acties etc., mail gerust naar info@baobabkids.nl

Richard en Esther.