Laatste nieuws uit Malawi,tweede kwartaal 2019

De situatie in Malawi:

De afgelopen maanden zijn wat betreft de politiek onrustig geweest. Er zijn verkiezingen geweest en tot ieders verbazing is de oude president herkozen. Veel mensen geloven niet dat deze uitslag klopt. Sommige feiten duiden erop dat er corruptie in het spel was. De zaak ligt nu bij de rechtbank en op 8 augustus  krijgen we de uitslag. Omdat deze uitslag al eerder zou komen maar uitgesteld is , is er steeds meer onrust en zijn er opstanden met soms brandstichting. Momenteel gaat het niet goed, de kwacha is weer minder waard, gunstig voor degenen die euro’s hebben maar voor de bevolking zelf is het moeilijk. Een zak met mais van 50 kg staat nu al op 11.000 kwacha omgerekend ongeveer 13euro. Dat lijkt niet veel  maar de gemiddelde  dorpsbewoner heeft 25 tot 30 euro per maand. Het brood is duurder geworden was eerst 380 kwacha en nu 420 kwacha en suiker is 900/950 kwacha. Ik hoop dat de regering hier snel wat aan zal doen anders kunnen we andere problemen gaan verwachten. We zitten nu al ruim anderhalve maand in de wintertijd en ik moet zeggen dat ik het knap koud vind in de avond, we verstoppen ons onder dekens. Vanwege de kou hebben we winterjassen en dekens uitgedeeld aan de kinderen die ons bezoeken.

Kliniek:

Malaria komt in deze periode minder voor. We zien veel griep, luchtweginfecties, hoge bloeddruk en huidaandoeningen.In de meeste gevallen kunnen wij dat met collega hulpverleners goed behandelen .

Daycare:

De afgelopen periode hebben we goed gedraaid . Bijna dagelijks komen de ruim veertig kinderen naar het project. De oudste leerlingen kunnen goed alle nummers, letters, vormen en kleuren benoemen. In augustus gaan 23 kinderen het project verlaten omdat zij naar de lagere school zullen gaan. In september starten nieuwe leerlingen. In de vakantie vinden huisbezoeken plaats en gaan we in overleg beoordelen wie er voor de daycare in aanmerking komen.

Revalidatiecentrum:

De afgelopen periode hebben we steeds meer aanmeldingen gekregen  vanwege doorverwijzingen van verschillende instellingen en mond op mond reclame van moeders. Sommige moeders moeten van erg ver komen. Er is nu een moeder met een tweeling en beide kinderen zijn  gehandicapt. We geven haar transportgeld zodat ze gebruik kan maken van vervoer, dit gaat om kleine bedragen zoals 50 euro cent voor heen en terug.  Laatst kwam er een oma met haar kleindochter met het syndroom van Down.  Bij een andere organisatie had de fysiotherapeut gezegd dat ze niet zou gaan lopen. Heel pijnlijk want dat klopte niet: het meisje  is nu stappen aan het maken en zal uiteindelijk gaan lopen. De oma is daar zichtbaar blij en dankbaar voor. Doordat we meer cliënten hebben werken we nu met een dagschema. De kinderen hebben vaste dagen gekregen. Ouders zijn het er niet altijd mee eens, willen vaker komen maar ze moeten wel beseffen dat er meer kinderen zijn die hulp nodig hebben en dat ouders thuis actief moeten zijn om de oefeningen met de kinderen te doen en niet alleen de rehabilitation technician. Vanwege de grotere groep cliënten hebben we een nieuwe medewerker aan kunnen nemen zijn naam is Langton Chirombe hij is afgestudeerd rehabilitation technician.(fysiotherapeut)

Noodhulp:

Vanwege het slechte weer dat we eind december 2018 en begin 2019 hebben gehad zijn er veel huizen te gronde gegaan of gedeeltelijk ingestort. Nadat er een extra nieuwsbrief was uitgegaan hebben we mooie donaties gekregen. In totaal hadden we een bedrag van rond de 8.000 euro te besteden, dit is inclusief 800 euro die nog over was van de disaster in 2015.

We zijn inmiddels al druk bezig geweest om mensen te ondersteunen. We hebben 1 groot huis gebouwd dit voor een gezin met 8 kinderen. Eén kleiner huisje voor een jongen alleen, we hebben een huisje gebouwd voor een oma met haar dochter en kleinkinderen en we gaan nu een oudere dame helpen met 6 kleinkinderen waarvan er een aantal wees zijn.  We hadden graag nog wel meer willen doen, maar we bouwen goede en stevige huizen en dat kost ook hier geld, de pot raakt leeg. Ik ben een ieder dankbaar dat we deze mensen hebben kunnen helpen met een goede en stevige woning zodat zij bij een volgende disaster veilig en droog zitten.( fysiotherapeut)

Bezoek uit Nederland:

In de tweede week  kwam een goede vriendin van ons, Celine. Zij is werkzaam in Nederland als psycholoog. Zij kwam naar ons project om te zien hoe wij wonen, werken en het Malawiaanse leven te leren kennen. Zij heeft bij beide projecten mee gekeken en had een leuke activiteit bedacht  en hier spullen voor meegenomen uit Nederland. Dit viel erg in de smaak  bij de kinderen en medewerkers. Celine had ruim voldoende meegenomen en we maken er nog steeds gebruik van.

Tot slot:

We hebben veel gedaan en meegemaakt in de afgelopen drie maanden, dit alles konden wij  doen dankzij uw steun en hulp en daar zijn we een ieder dankbaar voor. Wij zijn nog steeds op zoek naar vaste donateurs dus als u denkt na het lezen van dit nieuws : Esther en Richard en hun werk in Malawi wil ik graag steunen, dan kunt u naar onze website gaan: www.baobabkids.nl , naar het kopje doneren en dan wijst het zich vanzelf.

Groetjes van Richard en Esther.